Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Christian Begtrup FRA: Axel Olrik (1893-03-08)

Kære Holger Begtrup.
8—3—93.

Tak for dit brev, som jeg nu skal skrive lidt til svar på. Jeg tror for resten ikke du behøver så stærke midler for at få mig til at skrive som det unægtelig var. Men hør nu lidt om selve sagen.

Forholdet er jo det, at hvad jeg helst vil er at have s. 85 en plads som universitetslærer i nordisk folkedigtning (ell. rettere: i nordisk filologi med adgang til fortrinsvis at behandle folkedigtning og den ældre literatur; men det eneste der er mulighed for, er en — ekstraordinært for mig oprettet — docentplads i nord. folkedigtning). Dette mål tör jeg ikke opgive, selv om det står som uvist for mig om jeg når det.

Altså, der er ingen docentplads der venter efter mig; den eneste mulighed er, at jeg selv skal skabe den. At tage til Askov med stor gerning der, vil være at afskære den mulighed. Og så vil du forstå, at jeg ikke tör tage til Askov, når min egenlige livsgerning ligger andensteds.

Nu lidt videre om mine personlige forhold. Det vi gifter os på, er — smithske legat (600 kr.), Sv. Grundtvigske legat (300), nogle skoletimer og nogen udsigt til understøttelser til literære arbejder; endvidere på at Sofie skal beholde den större del af sine nuværende timer.

Lejlighed har vi lejet, Sortedamsgade 11, Beletagen ɔ: 4de sal, med prægtig udsigt over søen og langt videre omkring. Bryllup skal stå i Idestrup præstegård pr. Nykøbing F, vistnok den 14de maj.– –

Til næste efterår tænker jeg på at holde forelæsninger over nogle af Sakses sagaer. Hadding til begyndelse. Et hovedpunkt i den skal være at påvise sammenspillet mellem hjemlige motiver (folkesagnstrækkene) og fremmed poetisk-mytologisk-religiøs påvirkning; Haddings underjordsvandring belyst ved en række kristne og andre dødsvandringer osv. Jeg venter mig jo noget af det hele. Så skal mine vikinge-Irer-teorier med i det.

Jeg går ellers, rettere: vi går ellers med tanker om at komme ind til jer i sommer, om der er lærer s. 86 møde, og fortælle noget mytologi eller sådan noget. Og at sige tak for tilbuddet. Hils Schrøder. Ellers var tanken om at være på Askov nær ved helt at mestre sig mig, så jeg levede ind i hvordan det var at gå der, med dansklærerarbejde og foredrag; og snakke oldn. og adskilligt med dig, og folkedigtning med Feilberg.

Nogen anden til lærerpladsen ved jeg ikke. Frk. Falbe Hansen vilde næppe i længden føle sig glad derovre. Erling Rørdam, der nu skal op til skoleembedseksamen? ?

Hils Johanne, jeg længes efter at se hvordan det står til, nu da rollingerne vokser sig store. Hils alle andre venner.

Din
Axel Olrik.