Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Christian Begtrup FRA: Axel Olrik (1893-05-26)

Den 26. Maj 1893 paa et Visitkort:

Dr. phil. Axel Olrik
Sofie Olrik
f. Hasselquist.

Paa Bagsiden staar skrevet:

Tak for jeres hilsen til vor bryllupsdag. Velkommen ret snart i Sortedams Dossering 11 4.