Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Christian Begtrup FRA: Axel Olrik (1895-06-14)

Sortedamsg. 11. Kbh. N.
14—6—95

Kære Holger Begtrup.

Hermed en tryksag, der i nogen tid — tilstår jeg — har ligget på mit bord og råbt på at få et brev med til dig. Vel det sidste brev til dig i din Askovtid.

Til lykke da — sent, men godt ment, — med det at blive egen mand og at tage gamle planer op for virkelig at føre dem ud i livet. Nu er du midt i det. God lykke.

Tryksagen er, som du måske ser, en henvendelse til höj skolelærere. Du finder den måske af större teoretisk end praktisk interesse. Ja da, så er jeg en uforbederlig bogorm. Og jeg kan til mit forsvar kun sige, at det er en anledning til at tale til videre kredse om et i sig selv interessant historisk stof.

s. 90 For resten er jeg druknet i visehåndskrifter, slægtebøger og sådant noget. Fortsættelsen af „Danm. gl. folkev.“ kommer til efteråret.

Ellers alt her ved det gamle og gode. Hils højskoleforstander fruen. Hvad siger hun om det hele?

Din
Axel Olrik.