Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Frederik Paludan-Müller (1852-03-14)

Udklip af et Brev af 14. Marts 1852.

Hvor meget dit sidste Brev interesserede mig, behøver jeg ikke at fortælle dig. Jeg erkjendte Sandheden af dine Sætninger, men følte desuagtet en bestandig Oppositionslyst; saa stærkt hænger jeg endnu ved de gamle aristokratiske Former. Mit Hjerte er bestandig Aristokrat, om end min Hjerne democratiseres meer og mere. Jeg meddeelte dit Brev til Flere.