Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Engel Lind FRA: Frederik Paludan-Müller (1846-07-09)

S. T. Hr. Pastor P. E. Lind
Strandgaden paa Christianshavn.

Kjære Lind! Da vi nu ikke saa længe have havt godt af Deres Selskab og vi nu tage paa Landet en Maanedstid, saa bede vi Dem ret meget ved Lejlighed at besøge os derude, til Middag eller til Aften, alt efter Behag, naar De kun vil tage tiltakke. Vi bor paa Eriksborg ved Enden af Taarebek (sic), lige efter Professor Clausens forrige Sted, i samme Huus, hvor vi engang i Forening besøgte Heibergs. — De kan dog ikke altid sidde hjemme og studere paa Opbyggelse for Deres kjære Rasphuusfanger, men trænger dog til at røre Dem lidt — derfor Stav i Haanden med det Første, hvis De ikke foretrækker Befordringen med William og Emma. Lad os nu ikke vente forlænge paa Dem!
Deres hengivne

Torsdag d. 9. Juli 46
Fr. Paludan-Müller.

William og Emma] Navnene paa to smaa Dampere, der løb mellem København og Bellevue. Efter dem opkaldte H. P. Holst en Vaudeville, der gjorde megen Lykke i 1846.