Danmarks Breve

BREV TIL: Harriet Brahm FRA: Margrethe Pedersen (1893-06)

Juni 1893.

Mine gamle, trofaste Venner!

Kære Brahm! Nu ønsker jeg dig først hjertelig til Lykke, om jeg husker ret, paa din 55de Fødselsdag, og med samme Ønske for eder begge i Forening paa eders Bryllupsdag, som I vel fejrer for omtrent 30te Gang paa Søndag. Ja, Gud Fader give jer Naade til i Fremtiden at tage mod alt det gode, han giver sine Børn; vi nyder det alle saa uforskyldt, saa vi kan aldrig fuldt ud takke ham. Jeg ligger i Sengen og skriver disse Linjer og har ikke været paaklædt siden først i September; men, Gud ske Tak, trods de mange unyttige Bekymringer gaar Tiden saa hastig for mig. Jeg kan sige med Sandhed, at jeg er ikke syg, men saa mat helt igennem; alligevel hviler jeg saa godt og sover godt. Ja, kære Venner, min Bøn og mit Haab er, at enten jeg lever eller dør, saa hører jeg Herren til — vi er jo frelste i Haabet.

Det er en stor Guds Gave, at jeg kan ligge og læse meget af Tiden og kan sy lidt til at veksle med. Saa en kærlig Hilsen til eder med Lykønskning fra Else og de unge i Nørhave og vore unge Folk, men først og sidst de varmeste Hilsner til eder og alle eders Kære
fra eders gamle Veninde Margrethe.