Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Georg Emil Brahm FRA: Margrethe Pedersen (1901-11-19)

Vust, 19.—11.—1901.

Mine kære uforglemmelige Venner, Brahm og Harriet!

Først takker jeg for eders Hilsen med Jens Nielsen først i September. Da var lille Harriet syg. Med Guds Hjælp er hun nok bedre. Kære Harriet! Da vi nu har oplevet din 62de Aarsdag, saa vil jeg hjertelig ønske, at du fremdeles kan i barnlig Tro med Tak modtage, hvad Gud Fader tiiskikker eder. Men frem for alt ønsker jeg eder Guds Fred i Hjerter og Hjem. Gud Fader være takket, jeg ligger og har det godt, og Tiden gaar forunderlig hastig for det meste. Det er en stor Guds Gave, at jeg kan se med det ene Øje og læse uden Briller. Jeg kan godt mærke, at Kræfterne svinder, særlig min Hukommelse; men jeg maa ikke klage. „Han, som har hjulpet hidindtil, han hjælper og herefter.“ Ja, Gud Faders Naade er hver Morgen ny over os Syndere.

I den sidste Tid har begge mine yngste Sønner haft s. 52 Sølvbryllup, som du, kære Brahm, i Septbr. 1876 lyste til Ægteskab for samme Dag i Vust-Thorup Kirker. Den 26. Oktbr. holdt Niels Kristian og Martha Sølvbryllup. Ikke saa faa Venner var samlet i den Anledning. Men Søndag den 10. Novbr., var Jens Peter og Mariane først i Frikirken og var til Alters sammen med 6 konfirmerede Børn. Det var stor Altergang, og det var meget hyggeligt. Det var 18-Aarsdagen for Frikirkens Indviels. Efter Gudstjenesten kom Pastor Møller og tog mig til Alters. Det var en stor Glæde for os. Gud Fader være takket og priset. Hen paa Eftermiddagen samledes saa mange, der taltes henved 150 i alt. Der kom en stor Sølvske til flere Kroners Værdi, 14 Telegrammer, 25 Breve og Kort, en lille Vise og en Sang i samme Anledning.

Saa vil jeg fortælle lidt om min nærmeste Familie. Min Datter Ane Godiksens yngste Datter Elisabeth, som du Brahm har døbt, var i Aalborg den 12. Oktober med Kristen Agesens næstældste Søn Jakob og fik Ring paa Fingeren. — Det sidste Aar har Jakob Nørhave tjent paa Dons Mølle i Kolding, er bleven forlovet med en Pige der, fik Ring paa Rejsen til Sølvbryllup. Hun er rejst tilbage. Han bliver i Hjemmet og styrer det. Jens Kristian, den ældste, rejser nu Sønder ud og skal styre en lille Gaard et Sted for en Enke. Anna har været ude i 3 Aar og har kun været hjemme en Gang før nu til Sølvbrylluppet. Det er næsten Mode nu at komme langt omkring.

Modtag min bedste Hilsen og vær alle Gud Fader befalet.

Eders gamle Veninde
Margrethe.