Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Säve FRA: Niels Matthias Petersen (1857-07-15)

Københavnd. 15 juli 1857. 1
Nörregade 237, anden sal.

Kære Säve!

Det er allerede en rum tid siden jeg skrev til Dig, og jeg længes ret inderlig efter at høre noget fra Dig. Vi vare den gang fulde af den skandinaviske idé og af vort nordens herlighed. Dagene gå og udsigterne blive ikke klarere, og vi høre intet fra hinanden.

s. 112 Den danske literaturs historie har næsten optaget al min tid og alle mine tanker, og jeg har endnu langt tilbage. Hvormed har Du syslet, fornöjet, trøstet dig; og hvorledes står det til med dine udsigter. Det er egenlig kun for at minde dig om, at det ligger mig på hjærte at høre noget først fra dig, dernæst om den nordiske idé, at jeg skriver disse linier, i færd med at foretage en lille udflugt i Sælland, for om muligt at forfriske sindet efter en meget travl og anstrængende vinter.

Det forekommer mig, at mit sind ikke kunde have ro, og at denne lille rejse ingen forfriskning kunde yde mig, når jeg ikke først havde tænkt på dig og på vor fælles attrå. Derfor sendes disse få linier fra Din uforanderlige og trofaste
N. M. Petersen.

〈Udskrift〉 Hr. mag. C. Säve docent i det oldnordiske sprog ved universitetet i Uppsala, betalt.