Danmarks Breve

BREVVEXLING MELLEM N. M. PETERSEN O...

s. 43 BREVVEXLING
MELLEM
N. M. PETERSEN OG CARL SÄVE
1853—1861

s. 44 Brevene er trykt efter originalerne: N. M. Petersens tilhører fru Hedvig Witte, f. Säve, i Stockholm, G. Säves Det kgl. Bibliotek i København (Ny kgl. Saml. 1536, 20).