Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Christen Henriksen Pram (1779-06-08)

Ankersminde 1 ) d. 8de Junii 1779.
Gunstige Herre!

Im odtag den oprigtige Taksigelse, som jeg saa høylig skylder Dem saavel for andre Godheds Beviisninger, som fornemmelig for den meget vigtige, jeg modtog sidste Tirsdag. Andre ogsaa vigtige Pligter have gjort mig det umueligt at gjøre D. H. een Opvartning for mundtlig at aflægge min Tak; jeg tør ikke engang (uden De behager at bestemme en vis Tid, da jeg altid vil finde Muelighed til at adlyde) vente mig Lejlighed til at udbede mig en Samtale i de Timer, da D. H. er tilstede, førend maaske paa Søndag. Men i Morgen Eftermiddag har jeg Tid til at komme til Staden og, hvis Afskrivten af Syngestemmerne til Vildmanden 2 ) ere til den Tid færdige, saa tør jeg udbede mig, at D. H. vilde levere dem ud, saa at jeg kunde afhente dem. Jeg udbeder mig end videre D. H.’s Bevaagenhed og er etc.