Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Christen Henriksen Pram (1780-01-03)

Kiøbenhavnd. 3die Januarii 1780.
Gunstige Herr Velynder!

Efter D. H.’s Tilladelse har jeg mældt mig ved Deres Dør i Forgaars to Gange, i Dag tree og i Gaar fire Gange. Saa mange Opvartninger kan jeg giøre uden synderlig Ulejlighed, siden jeg ikke tør være hjemme, førend jeg har erholdt Opfyldelse af D. H.’s gunstige Løvte. Maatte jeg ikke udbede mig, at jeg maatte mælde mig i Aften ved D. H.’s Loge for at erfare, s. 12 om og naar jeg tør haabe det belovede; dog saa, at, i Fald endnu den saa længe omhandlede Piece skulde forkastes, D. H. da vilde have den Oprigtighed at lade mig det vide og sende mig begge Stykkerne baade Frøknerne fra Smyrna 1 ) og den store Skjønhed tilbage. Deres Velbaarnhed tilgive min velgrundede Længsel! Jeg er etc.