Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Christen Henriksen Pram (1789-03-27)

d. 27 Martij 1789.
Ædle Velynder og Velgjører.

Jeg sender Dem herved ej aliene mit Brev til Skuespil-Directionen men endog Concepten dertil. Aarsagen er, at D. H. ikke maa brække Brevet til Directionen, men bør dog ej være uvidende om, at jeg ikke har skrevet uden hvad jeg maae og bør, hvilket alt nærmere er at see af Brevet selv. Tilgiv mig al den Ulejlighed, jeg volder Dem. Det er dog en Bagatel mod, hvad De har tilgivet mig og gjort for mig. Concepten kan jeg ved Lejlighed faae igien; men vær nu ej efter Sedvane overdreven beskeden og ædelmodig i ikke at afsende min Epistel.