Danmarks Breve

Breve fra Charlotte Schrøder

Brevudgiver:
Ludvig Schrøder, 1836-1908
Udgivelsessted:
Kolding

Tekst før brevene

BREV TIL: Edelberg, Marie; FRA: Schrøder, Charlotte; (1859-11-12)
Til Fru Marie Edelberg , f. Fenger. Marie Fenger, der 1859 blev gift med den svenske Ritmester Edelberg, var af P. A. Fengers Døttre den, der i Alder var nærmest ved Charlotte Wagner og derfor vel den, der var mest knyttet til hende. Christianshavn [ 12.

BREV TIL: Fenger, Rasmus; Fenger, Elisabeth; FRA: Schrøder, Charlotte; (1878-02-12)
P. A. Fengers Død. Askov , 12.2.78 . Kære Rasmus og Elisabeth ! I skal have hjertelig Tak, fordi I har husket paa mig i denne Tid, som den, der ogsaa hørte lidt med til eders Søsterflok, og som det kunde gøre godt at høre lidt nærmere om eders kære ve

BREV TIL: Fenger, Rasmus; FRA: Schrøder, Ludvig; Schrøder, Charlotte; (1885-10-29)
Fru Augusta Fengers Død. Askov Højskole , 29.10.85 . Kære Rasmus ! Mine Tanker maa søge ind til alle eder Sødskende iaften, og da især til dem af eder, som jeg har levet sammen med, og jeg synes, jeg trænger til at sige det til eder, at jeg er imelle

BREV TIL: Edelberg, Marie; FRA: Schrøder, Charlotte; (1887-10-11)
Til Fru Marie Edelberg , f. Fenger. Askov Højskole , 11.10.87 . Kære Marie! Du skal have en hjertelig Tak, fordi du tænkte saa kærlig paa os ved vort Sølvbryllup. Det er mageløs frydefuldt saadan en Dag at mærke, at gamle Venner, trods det, der kan sk

BREV TIL: Fenger, Rasmus; FRA: Schrøder, Charlotte; (1888-08-16)
Fru Elisabeth Fengers Død . Askov Højskole , 16.8.88 . Kære Fenger ! Med hjertelig Deltagelse har vi modtaget Budskabet om din kære Hustrus Død. Ja det er tungt, naar en Hustru og Moder tidlig bliver kaldt fra Hjem og Husbond og Børn,

BREV TIL: Fenger, Louise; FRA: Schrøder, Charlotte; (1897-06-10)
Til Louise Fenger . Askov Højskole , 10.6.97 . Kære Louise! Tak fordi du tænkte saa kærligt paa os, da Moder døde. Vi har været meget lykkelige i vort Forhold til vor søde, kærlige Moder, at hun kunde slaa sig til Ro i vort Hjem og finde sig tilrette

BREV TIL: Fenger, Rasmus; FRA: Schrøder, Charlotte; (1898-05-14)
Til Rasmus Fenger . Askov Højskole , 14.5.98 . Kære Rasmus! Det er dog dejligt, at du tænker paa at besøge os med din Karen; først i Juli, siger Schrøder, at det vil passe ham bedst; først i Juni er der noget Hedesags- Væsen, eller jeg ved ikke hvad,

BREV TIL: Fenger, Ludvig Peter; FRA: Schrøder, Charlotte; (1899-01-11)
Den Fenger’ske Mindefest. [Til Arkitekt Professor Ludvig Fenger .] Askov Højskole , 11.1 99 . Kære Fætter Ludvig! Du har glædet min Husbond og mig inderligt ved at ville have os med til eders Mindefest for eders Fader! Alt hvad han har været for os b

BREV TIL: Fenger, Louise; FRA: Schrøder, Charlotte; (1899-04-26)
Til Forstanderinde for Soldenfeldt Stiftelse, Louise Fenger . Askov Højskole , 26.4.99 . Kære Lovise! Min gamle forslidte Hjernekiste, som trods al Forslidthed rummer mange, mange gode Minder, har ikke villet staa mig bi med at faa Rede paa, hvilken D

BREV TIL: ukendt FRA: Schrøder, Charlotte; (1901-04-02)
Til Enkefrue Vilhelmine Momsen . 2.4.1901 . Kære Fru Momsen! Vi blev meget bedrøvede, da vi igaar hørte, at Deres Mand havde lukket sine kærlige Øjne i Døden. Det hører med til de store Glæder, vi har oplevet paa vore ældre Aar, at vi lærte at kende og