Danmarks Breve

BREVE FRA CHARLOTTE SCHRØDER TRYKT...

BREVE
FRA
CHARLOTTE SCHRØDER

TRYKTE SOM MANUSKRIPT

KOLDING
KONRAD JØRGENSENS BOGTRYKKERI
1907

s. 2 Min afdøde Hustru havde i det meste af sin Levetid et skrøbeligt Helbred, og hun var optaget af en saare travl Virksomhed i sit Hjem og for Askov Højskole. Desuagtet fik hun Tid til at skrive en Mængde Breve til Slægt og Venner. Mange af disse Breve vil være en kær Læsning for Børn og Børnebørn og for hendes nærmeste Venner. Jeg har derfor Mod paa at lade el Udvalg af dem trykke. Nogle af vore Venner har overladt mig en Del af hendes Breve til Gennemlæsning og til udtogsvis at trykkes »som Manuskript«. Men det kan være, at andre vil gøre det samme. Derfor har jeg bestemt mig til foreløbig kun at lade en lille Samling trykke, som er skreven til Medlemmer af Familien Fenger, til hvem min Hustru fra Barn af var saa inderlig knyttet. De, som modtager dette Hefte med Breve af Charlotte Schrøder, f. Wagner, bedes modtage dem som en Julehilsen fra hendes efterladte.

Askov, i December 1907.

LUDVIG SCHRØDER.