Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1859-04-23)

J. Clausen til Vilh. Beck.
23. April 1859.

Hjertelig Hilsen til Festen og Ønske for Dig, kjære gode Ven! til Gud, at Du maa være stærk paa Sjæl og Legeme til at forkynde det dejlige Paaskeevangelium. Det er mig en ren Fryd at prædike over disse Evangelier; Du veed, det er første Gang for mig. Jeg er glad og lykkelig, og kan jeg sige, min Glæde hviler i Gud og hans Velsignelse. — Men du er ogsaa et Asen, og jeg med naturligvis. Hvorfor skulle vi to disputere 1) ? I Paasken maa vi igjen sees, og dersom jeg saa disputerer med Dig, maa Du kalde mig Mads og min Hund Mikkel.

Din Ven
Johannes Clausen.