Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1859-12-06)

J. Clausen til Vilh. Beck. 1)
6. December 1859.

Min kjære gode Ven! Paa Mandag kommer jeg til Gjersløv. Kunde Du komme, da vilde Du glæde mig meget. Har Du ventet paa, at jeg skulde meddele Dig, naar jeg kom til Gjersløv, eller — vær ærlig — gik Du et Skridt fra mig hin Aften? Vi maa atter holde meget, meget af hinanden, ikke sandt, saaledes vil det nok blive. Siden vi saaes, har jeg lidt en Del af Nervesvækkelse, men under denne fundet Gudsordet om »Guds Kraft fuldkommes i Skrøbelighed« stadfæstet i min Sjæl. Skulde Du ikke kunne komme, da ville vi vente et Brev inden Julen. I den maa vi være forenede som rigtig gode Venner.

Din bestandige Ven
Johannes Clausen.