Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1860-11-19)

J. Clausen til Vilh. Beck.
19. November 1860.

I den senere Tid har jeg tænkt meget paa den »indre Mission«. Vi have to Gange havt den for i vort Convent, navnlig eet forleden. Det blev mig overdraget at referere vore Anskuelser til Rønne for om muligt at faae Missionssagen paa Fode; nu staaer den og halter og er sig ikke selv klar. Jeg har i den Anledning tilskrevet Rønne for at erholde af ham en Erklæring, om han vil tiltræde de af os opstillede Grundsætninger. 2)

Din hengivne Ven
J. Clausen.