Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1861-01-02)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Uby 2. Januar 1861.

Blot et Par Ord, for at Du kan glæde Dig med dine Venner: Nina fødte mig en Søn d. 23. December og har havt det godt siden tillige med den lille Dreng, der er en fuldkommen Copi af hende lige indtil Næsen. — Hvor er dog Guds Naade stor imod os, — o gid den dog ikke maa være forgæves! — Jeg har saa megen Glæde. Vi have haft en dejlig Jul, det har Du vel ogsaa. Saa Gud give, at Juleevangeliet maa gjennemtone det nye Aar.

Din gode Ven
Vilh. Beck.