Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1861-04-10)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Gjersløv 10. April 1861.

Medens jeg endnu er i Gjersløv, vil jeg sende Dig, min kjære Ven! et Par Ord, nærmest for at lade Dig vide, at vort Bryllup er bestemt til 3. Maj. — — Jeg glæder mig inderligt til min bedste Vens Nærværelse ved denne vigtige Begivenhed i vort Liv. Kan Nina forlade s. 68 den lille Søn, haaber jeg, hun kommer med. — Tak, hjertelig Tak for de to velsignede Dage 1) , vi vare sammen i Menigheden. Din Nærværelse har været til megen Velsignelse. Jeg har adskilligt at tale med Dig om i den Anledning; dette ville vi opsætte, til vi mundtlig kunne udvexle Tanker. — — Hils Nina og dine Forældre. Jeg haaber, I ere raske, den lille Herre iberegnet. Han opdrages vel i strængt kirkelig Aand.

Din Ven
J. Clausen.