Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1865-12-21)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Uby 21. Decbr. 1865.

Min egen kjære Ven! Jeg tør kun raade Dig, hvad jeg selv havde besluttet at gjøre, og ogsaa havde gjort, var jeg ikke kommet til Ørum 1) . Tag hen og tal først med Birkedal! thi skal det blive til Guds Riges Fremme og til Velsignelse for Dig selv, saa maa Du være der i venlig Forstaaelse med Birkedal.

Om Du vil følge mit Raad, ligger der ikke megen Vægt paa; men aldeles bestemt maa jeg fraraade Dig at vise dette Tilbud uden videre bort.

Det var »kort«, bare det nu ogsaa var »godt«; i det mindste er det godt ment af din gode Ven

Vilh. Beck.