Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1866-01-08)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Middelfart 8. Jan. 1866.

Min kjære Ven! — — Jeg kommer til Kjøbenhavn 25. Jan., kunne vi saa ikke mødes, da jeg gjerne vil tale med Dig om min Fremtid endnu en Gang, inden Du rejser til Jylland. Men kunde Du ikke formaae Rønne s. 108 til ogsaa at komme, for at vi kunne tale med ham om mig; thi han bliver vist meget bekymret over, at jeg skal til Ryslinge — — Og kunde Du ikke finde Dig beføjet til at benægte offentlig, hvad Dagbladet har fortalt, at Du har været opfordret til at søge Ryslinge. Nu skal jeg staae som Skurken alene! og Du vilde dog have søgt det. Forøvrigt er jeg nu en Del roligere. Fra Birkedal har jeg faaet Brev, kort og koldt, ærbødigst, hvori han beder angivet, hvilken Dag(!) jeg kommer, og jeg er endnu ikke udnævnt; jeg har svaret, kan jeg sige, baade kjærligt og ydmygt og det af Hjertet, at jeg tilbyder ham at blive ikke alene i Naadensaaret, men ogsaa fremdeles i Præstegaarden.

Din Ven
J. Clausen.