Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1866-01-10)

J. Clausens Svar til Vilh. Beck.
Middelfart 10. Januar 1866.

Hjertelig Tak, min kjære gode Ven! for dit Brev; det var Balsam for mit Hjerte.

Din Ven
J. Clausen.