Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1866-02-08)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Uby 8. Februar 1866.

Kjære gode Ven! Du har denne Gang bragt mig i stor Forlegenhed med Missionstidenden, idet jeg saa vist ventede Fortsættelsen af vor jydske Rejse; nu er det trukket saa længe ud, at jeg bliver nødt til at lade et løst Blad udgaa den 15. til Abonnenterne om, at Bladet først kommer den 25. Lad mig nu endelig faa det s. 112 først i næste Uge (i Ørum), at det dog ikke skal gaae rent galt med Bladet. Smør Du bare op i en Fart, saa bliver det nok godt; Begyndelsen var udmærket 1) .

Vi skulle jo indsættes paa een Dag; lad os da bede den Bøn for hinanden, at Intet nogensinde maa skille os ad.

Din bedste Ven
Vilh. Beck.