Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1866-02-27)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørum 27. Februar 1866.

Min egen kjære Ven! Blot et Par Ord i Dag for at sige Dig Tak og sige Dig, jeg er glad for din Meddelelse. Gid Du maa kunne vedblive at tage Tingene, som Du gjør, saa har Du vor Herre med Dig. Her gaaer Alting godt som Begyndelse; Kirkerne ere propfulde Søndag og Onsdag Aften. Folk ere venlige og tjenstagtige; de synes godt om mig, men jeg antager, at de mere have hørt min Røst end mine Ord. En Herremand har løst Sognebaand til mig.

Hils din rare lille Kone fra din gode Ven

Vilh. Beck.