Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1866-03-03)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Ryslinge 3. Marts 1866.

Min kjære Broder og Ven! Jeg har det fremdeles godt; hidtil har jeg ingen Bryderier havt. Mine Samtaler med Udtræderne gaae af i al Venlighed. Birkedal vil nemlig ikke indlade sig paa nogensomhelst Forbindelse — vil ikke tage imod mit Tilbud at døbe, konfirmere, tage til Alters her i Kirken, kun at det indføres i Kirkebogen, — altsaa maae han danne en Frimenighed; 3) og det er nu Hensigten. Der bliver nu bygget til s. 114 ham her i Sognet. Herover ere de Troende, som ikke mene en Udtrædelse rigtig, meget bedrøvede; thi ikke uden Grund frygte de, at dette skal give Anledning til Strid, naar de, som hidtil fulgtes ad, nu skulle gaae hver sin Vej. Jeg synes ogsaa, at det maae blive haardt for Birkedal at tie, om kun en Sjettedel af hans gamle Venner kunne følge ham. Du har Ret — en partiel Udtrædelse er ødelæggende, sinker og fremmer næppe Guds Riges Udvikling — —

Vi have det godt.

Din trofaste Ven
J. Clausen.