Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1866-06-01)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørum 1. Juni 1866.

Du har gjort mig usigelig glad, min inderlig kjære Ven! ved at sende mig det lille Forsvarsskrift 1) ; det har været en rigtig Oplevelse for min adspredte Sjæl at sidde og læse den i en stille Time. Gud ske Lov for det s. 121 milde, kjærlige Sind, vor Herre har givet Dig i denne Sag. Og Tak skal Du have, fordi Du ligefrem har nævnt mit Navn med ind i denne din Sag, ligesom vore Hjerter ere sammenvævede med den røde Traad, der er spundet af Kristi Kjærlighed og farvet i hans hellige Blod. Ja, tag bare mig rigtig med i hele denne Sag; jeg følger Dig helt og fuldt. Men hvorfor har Du ikke omtalt dit Tilbud til Birkedal om at benytte Kirken saa meget, han vilde? Du behøver saamæn ikke at være saa beskeden overfor Grundtvigianerne. Lad det nu bare blive trykt hurtigst muligt, saa skal jeg anmelde det i I. M. T.

Jeg kan kun skrive, naar Arbejdsfolkene sove til Middag.

Kjærlig Hilsen.

Din trofaste Ven
Vilh. Beck.