Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1866-06-16)

J. Clausens Svar.
Ryslinge 16. Juni 1866.

Næppe nogensinde har jeg faaet et Brev fra Dig, min kjære Ven! af et saa uventet Indhold som det sidste. Jeg var belavet paa at blive skjelt Huden fuld med Ord som disse: Du er en rigtig Nar, at Du har villet sidde og spilde din Tid paa det Vrøvl, lad dem snakke, og tie Du blot stille — og saa fik jeg et saa varmt og kjærligt Brev fra Dig; jeg kan ikke sige Dig, hvor det gjorde mig godt. Jeg var lige ved at rejse afsted til 2 Missionsmøder, var syg og mat; dit Brev oplivede mig vidunderligt; jeg følte rigtig mit Hjerte draget nær til Dig, min kjære trofaste Ven! Det undrer mig endnu høj ligen, at Du vilde tillade mig noget Forsvar, og at Du kunde billige det, jeg har fremlagt; thi ihvorvel det er velvilligt, er det dog antigrundtvigiansk. Hvad mon man vil sige til det?

s. 122 Jeg var da i Kolding til det kirkelige Møde med Repræsentanter fra forskellige Lejre. Jeg har aldrig seet en saadan Blanding af kirkelige Størrelser. — — Der gjøres nu indledende Skridt til en Alliance mellem Birkedal og Trandberg; derfor mødtes de i Kolding. — Les extremes se touchent — —

Din trofaste Broder og Ven
J. Clausen.