Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1866-08-17)

Vilh. Becks Svar.
17 August 1866

Det var et tungt Brev, min inderlig kjære Ven! Men hvorfor dog saa tung, fordi Andre ere saa lette? Lad Du dem tygge deres Barnemad atter og atter om igjen, og vær glad over, at Du er fri for den Slags Spise. Ja, vær Du glad over den Velsignelse, som vor Herre giver Dig i din Kirke og i dit Hus, og lad Du saa de Andre vrøvle, til de vrøvle sig ihjel. Det er saamænd sandt, at det er »magre Aar«, der nu oprinde for Birkedal; men der hører virkelig en god Portion Umiddelbarhed til at sige det saa lige ud, som det blev sagt ved Indvielsen. Bliv Du kun ved at samle som en Josef alt det Korn, som er i Landet, saa skal der nok komme frugtbare Aar for Dig og din Flok, og saa kommer jeg og dine andre Brødre og kjøber Korn hos Dig. Og Du lille »Varetager« skal være en stor og kjærlig Broder for os. Jeg haaber, Du vil behandle mig som Benjamin og give mig en femdobbelt Portion.

Jeg har nu lige læst dine Psalmer 1) igjennem og synes godt om dem, undtagen den om »Kjærligheden, som springer lige ud«; skulle vi ikke lade den springe lige ud af Samlingen. — — Og nu, min kjære Ven! faaer Du ikke mere end en rigtig hjertelig Tak for dit Besøg hos os. Lad mig snart faae et glad Brev fra Dig.

Din gode Ven Vilhelm, født Ferdinand.