Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1866-09-26)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørum 26. Sept. 1866.

Min inderlig kjære Ven! Jeg er nu hjemkommen fra vor gamle Egn, hvor jeg har holdt en Del Møder s. 125 paa de gamle kjære Steder med en forunderlig Blanding af Glæde og dyb Smerte. Jeg troede mig hjemme her, hvor vi nu ere saa lykkelige, men ved at gjensee de gamle Steder og de gamle Venner, følte jeg, at der var og bliver jeg hjemme; men jeg har atter fundet Hvile i den gamle Tro paa »De Helliges Samfund«; der er mit Hjem, hvor jeg saa bygger og boer. Det Hjem har Du jo ogsaa, min kjære Ven! og naar Du søger din Fred i dette Hjem, kan Du være glad midt i Vrøvlet.

Der er dog noget mormonagtigt ved disse Grundtvigianere; nu jeg er borte fra Kallundborgegen, søgte de at erobre den. Jeg var aldeles uventet tilstede ved en Forsamling paa Ubberupgaarden, hvor Birkedal og Konradsen 1) talte; den Første fortrinligt og dejligt, den Anden i den rigtige Trædemølle. Ubyerne vare tilstede, men det var en fuldstændig Fallit, selv Birkedal kunde de ikke rigtig bruge. Trier 2) er ogsaa spillet Fallit i Uby efter den første Prøve.

Kjærlig Hilsen fra din inderlig hengivne Ven

Vilh. Beck.