Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1866-12-04)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Ryslinge 4. Decbr. 1866.

Kjære Ven! Indlagte Program 1) vil jeg bede Dig optage i I. M. T. d. 15. Den Historie har kostet mig meget Arbejde; jeg venter mig ved Guds Naade megen Velsignelse af den — —

Jeg har det godt. Jeg har allerede været 5 Gange hos Birkedal, siden han kom her til Sognet. Der er ikke Tale om Strid imellem os, men naturligvis heller ingen Samarbejden. Alt gaaer sin stille, rolige Gang. Birkedal og jeg gjøre Grin sammen. Da Trandberg 2) præsenterede Birkedal en Del unge rødmussede Fyre som »Ældste«, sagde B.: »Den gaaer ikke Trandberg!« (alias Granberg). Forholdet mellem os kunde ikke være bedre. Mine kirkelige Forhold udvikle sig saa velsignet. Maanedsforsamlingerne blive stærkere og stærkere besøgte. I Søndags var Kirken propfuld, saa og Præstegaarden. — Med Skolen gaaer det ligeledes godt. Nu lægge vi Planen til Opførelsen af en Bygning til 60 Elever og to Lærere; jeg haaber, den gaaer, Granberg!

Du skal ikke have noget længere Brev, fordi Du bliver ved at spidse mig af.

Din trofaste Ven J. Clausen.