Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1867-09-07)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Ryslinge 7. Septbr. 1867.

Min kjære Ven! Jeg har ikke tvivlet om din Beredvillighed til at komme (til Odense); derfor har jeg talt om dette Møde til mange, fordi de vedblivende have spurgt om dit Komme. Skal Mødet absolut være i Aarhus, kan Du faae Bestyrelsesmødet ret efter din Smag; thi der kommer ingen af Medlemmerne, heller ikke jeg, da jeg ikke kan forlade Sognet nu, da jeg var borte i 3 Uger. Jeg kan endnu ikke opgive Mødet i Odense. Hvis Du vil føje mig heri, skal jeg see at komme til Aarhus. Om Mødet i Aarhus kaldes Halvaarsmøde eller blot Missionsmøde, gjør jo mindre til Sagen, ligesaa det i Odense.

Er det Dig absolut imod, faaer det blive, som Du har bestemt. Forresten ere vi lige gode Venner, hvad Du saa bestemmer.

Din trofaste Ven
J. Clausen.