Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1867-09-11)

Vilh. Becks Svar.
Ørum Præstegaard 11. Septbr. 1867.

Tingene klare sig, min kjære Ven! Jeg har allerede, før jeg fik dit Brev, tilskrevet Rønne om at bestemme Mødet i Aarhus, ↄ: lagt det i hans Haand; det haster nemlig; nu faae vi see, hvad han gjør. Bestemmer han Møde i Aarhus, bliver der strax efter et Møde i Odense; bestemmer han Mødet i Odense, bliver der bagefter et i Aarhus, og vi (efter dit Løfte) tage Del i dem begge. Saadan faae vi begge vore Ønsker opfyldte. Jeg opgiver nødigt en Ryslingetur.

Din trofaste Ven
Vilh. Beck.