Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1868-03-04)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Ryslinge 4. Marts 1868.

Min kjære Ven!

— — Er Du af den Mening, at Frimenighedsloven er gavnlig, forstaaer jeg, at Du ikke vil sætte dit Navn under Adressen 3) ; men anseer Du den for skadelig eller unødvendig, kan jeg ikke indrømme Rigtigheden af din fuldkomne Ligegyldighed overfor det foreliggende s. 153 Spørgsmaal. — — Hvad Rønne skriver 1) , er aldeles forkert. Den levende Menighed, som støtter Missionen, har aldeles ingen Interesse for Loven; men naar Rønne taler om Menighed, mener han jo stadig den grundtvigianske. Det er denne Sammenblanding, som jeg overalt misbilliger; thi i Længden fører det kun til Strid og Tvedragt. Men maaske ere vore kirkelige Anskuelser i Bestyrelsen saa forskjellige, at vi i Fremtiden ikke kunne arbejde sammen; ikke Du og jeg, men Rønne og jeg. — — Levede Du, hvor jeg lever, var Du personlig bleven behandlet, som jeg er bleven, da vilde Du bedre kunne forstaae mig. —

Din Ven
J. Clausen.