Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1868-08-25)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Ryslinge 25. August 1868.

Min kjære trofaste Ven! Brevene mellem os blive færre og færre, men det faaer være, naar Broderskabet og Kjærligheden mellem os bliver som forhen.

Jeg har besøgt Ipsen 2) en halv Snes Dage, nærmest s. 158 for at bruge Bade. Han er den gamle trofaste Ven, men han trænger rigtignok til at værpes ud paa Dybet. Dog Troen har han og er ikke blændet af den store Kirkegang paa Fanø, ogsaa en Sovepude for Fanekernes Selvretfærdighed. Der er ingen Opvækkelse paa Øen. En dygtig Lægprædikant kunde gjøre Gavn der og hjælpe Ipsen. Kunde Anders Stubkjær ikke gjøre en lille Rejse derover?

Kan Du gjøre noget ved vedlagte »velværdige« Brev? 1) Uden Bekjendtgjørelse er der alt meldt 36 Elever (til Højskolen), det er jo glimrende.

Om 14 Dage udkommer af mig en Pjece 2) , som vistnok vil gjøre stort Spektakel.

Læg Mærke til et til »Fædrelandet« indsendt Stykke i Anledning af den velvillige Sammenligning mellem os og Bileam 3) . — Dog, det er jo usikkert, om Ploug vil optage den.

Vær sluttelig kjærligst hilset af din broderlig hengivne

J. Clausen.