Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1868-09-26)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Ryslinge 26. Septbr. 1868.

Min kjære Ven! Hjertelig Tak for din Dom over min Pjece; jeg imødesaae den med stor Spænding; thi det vilde have smertet mig, om vi skulde have været uenige. Jeg er saa glad derover, at jeg lover Dig at komme til Randers og prædike 1) . — Jeg er et grueligt Vrøvl, det veed jeg nok; først Nej et Par Gange; naturligvis leer Du nu og leer mig op i Øjnene, hvis vi sees; men det faaer være, det har Du gjort saa tidt før.

Din trofaste Ven
J. Clausen.