Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1868-10-12)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørum Præstegaard 12. Oktober 1868.

Inderlig kjære Ven! Vennerne i Randers bede Dig indstændigt om at komme, saa Du kan see, at for Guds Børns Kjærlighed ligesom for din Ven i Ørum er Du uundværlig. Der er desuden nogle Mænd i Hornbæk 1) , som gjerne vilde tale med Dig om deres Sønners Optagelse paa din Højskole. Dette Kjælebarn kan Du da ogsaa nok gjøre en lille Rejse for. Vi maae samles Dagen forud for at afgjøre Missionens Sager, da jeg Dagen s. 162 efter skal holde Møde en Mil fra Randers; — vil Du med?

Rønne er saa gemytlig at ville sætte Bestyrelsesmødet i Høve!!!

Din inderlig hengivne Ven
Vilh. Beck.