Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1868-10-13)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Ryslinge 13. Oktober 1868.

Min kjære Ven! Jeg vidste godt, at Du var uden Skyld. Nu er det daarlige Humør over den Lystrejse forbi; og Du har Ret, jeg var vist kommen, hvis der ikke havde været en absolut Forhindring; her i Ryslinge skal nemlig samme Dag være et Møde for den ydre Mission, til hvilket en hel Del Præster her i Fyen ere indbudte. Meningen med Mødet er nærmest at tilvejebringe en Forening til fælles Samvirke for den indre-ydre Mission og andre kirkelige Formaal mellem de Præster, som væsentlig ere enige i kirkelig Henseende. Var Mødet i Randers ansat, saa jeg kunde komme, da kom jeg; men nu lader den Forandring sig ikke gjøre. Saa maae vi finde os i, at det er, som det er. Gud styrke Dig da til Mødet. Du kan nok holde de Andre Stangen.

Vi have anmeldt 72 Elever til Skolen. Er det ikke bra?

Din trofaste Ven
J. Clausen.