Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1868-10-19)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Ryslinge 19. Oktober 1868.

Min kjære Ven! Hvis Lawetz kommer til Mødet, troer jeg nu af alt at see, at det er godt, at jeg ikke kommer med; — jeg er ikke gunstig stemt for ham, saa Scenen fra Roskilde kunde meget let gjentage sig 1) . Skulde noget s. 163 blive bragt frem, som Du ikke ønsker fremmet, kan Du jo lade det udsætte paa Grund af Rønnes og min Fraværelse. Povelsen kommer rimeligvis heller ikke.

Bestyrelsesmødet bryder jeg mig ikke om, men inderlig gjerne havde jeg villet være lidt sammen med Dig, min kjæreste, bedste Ven.

Skulde Du ikke finde Anledning til at anmelde min Pjece i Missionsbladet? 1) Grundtvigianerne mene vist at kunne unddrage deres Folks Opmærksomhed ved slet ikke at anmelde den eller omtale den. Af den Grund, at man stadig vil gjøre en Adskillelse mellem Dig og mig, rigtignok til din Fordel i al Fald her i Fyen, synes jeg det ønskeligt, om Du udtalte din Samstemmen med mig med Hensyn til, hvad jeg har skreven, da Du jo dog efter dine Udtalelser kan gjøre det med Sandhed.

Vi have havt anmeldt c. 80 Elever, kun 72 have vi kunnet optage. To fra Aalborg Egnen har jeg henvist til Dig til Optagelse paa Egaa 2) . Du burde have havt Skolen i Ørum; thi det er dog især Menighedslivet, som trækker.

Og nu Farvel, min kjære trofaste Ven! Gud unde Dig sin Aands kraftige Bistand i Randers. Du kommer altsaa til at trække Læsset selv, ↄ: gaae Enspænder; det er stundom lidt farligt at kjøre Enspænder, dog ikke med En, der er van til det. Jeg haaber, Du vil kunne trække ene.

Din trofaste Ven
J. Clausen.