Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1868-11-03)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørum Præstegaard 3. November 1868.

Du kan tro, kjære Ven! at det var et gemytligt Bestyrelsesmøde, Rønne og jeg, — det gik prægtigt. Vi vedtog s. 164 dit Forslag 1) . Vi afskedigede to Kolportører og antog to nye. Lawaetz var undskyldt, han fik det at vide post festum. Jeg savnede Dig meget, hvad jeg gjør saa ofte. Din Bog 2) har jeg skrevet en Anmeldelse af idag, som Du nok vil blive fornøjet med; jeg havde gjort det uden din Anmodning. Grundtvigianerne blive mindre fornøjede med den. Jeg havde dem under Behandling paa Efteraarsmødet i Randers 3) .

Jeg har ikke Tid til mere. Send mig oftere noget til Missionstidende; jeg vil prøve paa at lade den udgaae 4 Gange om Maaneden, men saa maae jeg have Hjælp af mine Venner; det har været meget ringe i den sidste Tid.

Din trofaste Ven
Vilh. Beck.