Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1868-12-11)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørum Præstegaad 11. December 1868.

Lawaetz er vred over det, jeg talte i Randers 4) , Rønne bedrøvet over det, jeg skrev om din Bog. Jeg tænker, at vi efterhaanden overtage hele Bestyrelsen; thi vi kunne dog ikke rette os hverken efter Vartou eller Kristiansfeld. 5) Jeg har nylig været vesterude, og Lawaetz kan rolig gaae af uden nogen Skade for Missionen derude.— —

Din trofaste Ven
Vilh. Beck.