Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1868-12-28)

J. Clausens Svar.
Ryslinge 28. December 1868.

Min kjære Ven! Der er ikke saa lidt Rimelighed for, at Jeansson 6) og jeg mødes i Nimtofte 5. Jan. Du henter s. 165 os saa vel nok; det er jo muligt, at Du kommer til at rejse forgjæves, men det gjør saa ikke noget; Du kan dog ikke blive saa gnaven derover, som jeg blev, da jeg hin Aften kom til Randers.

Jeg glæder mig inderligt til at faae talt med Dig, min kjære trofaste Ven! Det kan nok være nødvendigt at aftale med hinanden Planen for Felttoget i det kommende Aar. Jeansson er en flink Gefreider. Der er nok et frygtelig Mudder ude paa Odden, ↄ: Refsnæs 1) . Man vil nok have tre Medlemmer til ind i Bestyrelsen; jeg stiller det Ændringsforslag, at i Stedet for at optage 3 nye bør de 3 gamle træde ud; det er lettere at forstaae og vil medføre langt flere Fordele. Derom kan jeg imidlertid forvisse Dig, min kjære Ven! at vil jeg ikke lade mig kommandere fra Vartou, jeg vil det visselig lige- saa lidt fra Kristiansfeld.

Din Ven
J. Clausen.