Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1869-01-08)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørum Præstegaard 8. Januar 1869.

Jeg fik da to lange Næser i Nimtofte forleden istedetfor to gode Venner; men det var mig umuligt at blive hjemme, jeg var saa kisteglad ved den Mulighed at hente min bedste Ven hjem til mig. Kan Du og Jeansson ikke komme ved Lejlighed; jeg vil godt kjøre flere Gange forgjæves, naar I blot omsider komme. Ja, det var godt at faae lagt en Plan. Hvad er det for Noget paa Odden? hvad er det for tre nye Medlemmer? Dit Ændringsforslag tiltrædes og fastholdes; vi kunne ikke beholde Lawaetz; vi komme til at sige ham det ligefrem; jeg udnævner Dig til Ordfører; Du kan sige saadant Noget saa pænt. Dernæst mit Forslag til Dig: skulle vi nu lade være at skrive flere Bøger om Grundtvigianis s. 166 men; det er saamæn aldrig Umagen værd. Pauline Wurm (saadan udtale Jyderne det) skal have faaet en grulig grim Unge 1) , og saa er den nok uægte; hun skal se meget daarlig ud. Jeg befatter mig ikke med Sligt.

Din Ven
Vilh. Beck.