Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1869-02-26)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Ryslinge 26. Februar 1869.

Min kjære trofaste Ven! Naar Du modtager dette Brev, er jeg, vil Gud, paa Rejse til Italien. Alt har føjet sig saa mageløs velsignet. Penge har jeg faaet af Brødre og Venner. Embedet hjælper flere Venner mig med at besørge, og saa faaer jeg i Jeansson en rigtig god Rejsekammerat. At Du ikke turde forlade din Plads, havde jeg tænkt mig. Allerede Tanken om Rejsen har gjort mig rigtig godt. Jeg er alt nu saa stærk, at jeg sammen med en god Ven vil kunne nyde det meget, som forhaabentlig bliver at nyde. Jeg rejser bort i det glade Haab, at jeg skal komme styrket paa Sjæl og Legeme tilbage. Vi antage at komme tilbage i Maj, under alle Omstændigheder før Pintse, saa jeg altsaa kan komme med til Mødet i Fredericia 1) .

Og nu Farvel, min inderlig kjære Ven! Mine Tanker og mine Ord ville tidt dreje sig om Dig og den Sag,, vi i Forening kæmpe for. Gud velsigne og bevare Dig.

Din trofaste Broder og Ven
J. Clausen.