Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1869-06-27)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Ryslinge 27. Juni 1869.

Min kjære Ven! Af Thors (Pontoppidan) Brev seer jeg, at din lille Immanuel er død og begravet samme Dag (20. Juni), som min kjære Broder lukkede sine Øjne; saa vil jeg troe, at deres Øjne nu have mødtes hist oppe. Men din Nina har Herren dog bevaret for Dig; det glæder mig inderligt at høre. Vil Du hilse hende kjærligst fra os.

Jeg har det jo nok noget bedre, men lider af en stor Kraftesløshed, saa jeg saa godt som intet kan bestille. Jeg agter nu hver Uge at tage tre Søbade ved Nyborg. Det kunde være dejligt at besøge Dig i Sommer; vi blive jo næsten fremmede for hinanden, da vi aldrig faae rigtig talt sammen om mange Ting. Selvom jeg kun skulde være hos Dig 3—4 Dage, vilde det dog være bedre end slet ikke at sees. — — At forlange af Dig at skrive mig til er Synd; Du har jo saa uendelig meget s. 172 Arbejde, men saa tænk paa mig og bed imellem for din trofaste Broder og Ven

J. Clausen.