Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1869-07-13)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Ryslinge 13. Juli 1869.

Min kjære trofaste Ven! Nu er det igjen galt med mig; skjønt Du har forbudt mig at skrive flere Bøger, er Naturen dog gaaet over Optugtelsen. Vi vilde udgive en Beretning om Skolen her. Da jeg tog fat derpaa, væltede Tankerne ind i det større eller almindeligere. Prøv dem nu og bedøm dem! Men saa meget holder jeg af Dig, og saa meget sætter jeg Pris paa din Dom, at hvis Du vil have, at jeg skal lade Historien ligge, saa gjør jeg det. Men ret beseet — er der noget Angreb i dette Skrift? og de, som man vil kunne pille ud, høre de dog ikke Sagen til? Og hvad den indre Mission angaaer, da troer jeg virkelig, at det ikke er godt for den, at man lader Angrebene eller Beskyldningerne ubesvarede; thi de ere blevne troede, hvor vi ikke kunne være tjente med, at de blive det. Og troer Du ikke, at mange af Missionens Venner trænge til at læse en Fremstilling af denne Sag? I Forbindelse med denne Afhandling ville vi udgive statistiske Meddelelser og et Par Afhandlinger om andre Emner. Jeg havde egentlig tænkt, at min Afhandling kunde blive trykt i I. M. T. 1) Sig mig nu din Mening. Det vilde naturligvis glæde mig, hvis Du om et eller andet vilde meddele mig dine Bemærkninger. Den sidste Del er skjødesløst behandlet, men giver Dig dog et Overblik over mine Tanker.

Din trofaste Broder og Ven
J. Clausen.