Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1870-01-11)

Vilh. Becks Svar.
Ørum Præstegaard 11. Januar 1870.

Min inderlige kjære Ven! Hvor havde jeg dog meget at tale med Dig om, men det er altfor meget til at skrive om i knappe Tider. Kun dette: glem ikke den indre Mission, vor Ungdoms Kraft, som ogsaa skal have vor Manddoms Troskab, og glem ikke din trofaste

din rigtige Ven
Vilh. Beck.