Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Vilhelm Beck FRA: Johannes Carl Emil Clausen (1870-09-05)

J. Clausen til Vilh. Beck.
Ryslinge 5. September 1870.

Min kjære Ven! Jeg troer virkelig, at det er bedst, at vi foreløbig opgive den Historie om Odensemødet. Skal det dermed tilsigtede Maal nogensinde naaes, maae vi vistnok bie og vente, indtil vi kunne see derpaa nogenlunde ens; og det gjøre vi næppe endnu. Dertil kommer, at ikke alene de store Verdensbegivenheder 1) , men ogsaa den ydre Missionssag for Øjeblikket optager den almindelige Interesse. Under disse Omstændigheder maae jeg bede mig fritaget for det Hverv at affatte Indbydelsen til et sligt Møde.

Rønne har anmodet mig om at prædike i Aalborg 2) ; men dette vil jeg bede mig fri for. 1) Holder jeg ikke af at prædike ved disse større Møder; jeg synes ikke, jeg magter det. 2) Vil det falde omtrent samtidig med Missionsmødet 3) (25. Oktober) i Kjøbenhavn.

Har Du læst Løwenthals Bog 4) ? Jeg troer, den vil interessere Dig meget. Sagen synes mig med den at være rykket et godt Skridt fremad.

Med kjærlig Hilsen. Din hengivne Ven

J. Clausen.