Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1871-04-28)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørum Præstegaard 28. April 1871.

Det har været en svær, men rigtig god Tid for mig, min inderlig kjære Ven! og mine Tanker vare da ogsaa hos Dig at bede Dig komme, maaske for at tage din Ven under Armen ved min Hustrus Død og Begravelse. Gud ske Lov! hun lever og bliver nok hos mig; men hun var Døden nær af Lungebetændelse. Og hvor led jeg grueligt! men jeg har følt det, hvordan Frelseren i en saadan Tid bar mig bort fra noget Ondt, som han vist ellers ikke havde faaet mig bort fra. Hvor er det tungt, at der skal saa megen Smerte til for at faae os frelste! Dog han skal have evig Tak, at han gjør det, om ogsaa det gjør ondt. Jeg kunde ikke skrive til Nogen, medens det stod paa, men nu maae dog Du, min bedste Ven! have det at vide, da jeg veed, dit Hjerte slaaer for mig og alt mit.

Dit Stykke »Om den ydre Mission« kom i I. M. T. Nr. 18; men faaer jeg dog ikke snart Slutningen paa Trosbekjendelsen? Det er ikke godt, at der gaaer saa lang Tid imellem, skjønt det ligner Dig at lade det blive s. 222 uden Slutning; bliver Du vred? nej, det bliver Du vist ikke paa

din gamle trofaste Ven
Vilh. Beck.