Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1871-05-10)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørum Præstegaard 10. Maj 1871.

Tak, min kjære Ven! for dit trofaste Sind og Brev, som jeg kun kan svare kort paa, da mine Øjne ere saa overmaade daarlige. Med Nina gaaer det godt fremad, hun vinder daglig Kræfter. Herren har gjort store Ting imod os.

Mødet (i Odense) bliver vist d. 14. Juni, som passer Rønne bedst. Dersom det er din Mening, at jeg skal s. 224 prædike og ikke Du, saa vil jeg bede Dig ordne dette med Rønne; det strider mod min bekjendte Beskedenhed at gjøre noget Skridt i denne Sag. Det er dog sandt denne Gang. Jeg ønsker slet ikke at prædike; men hvad der tjener Sagen bedst, bør skee; saa faaer Du handle efter Din Mening derom, jeg forholder mig passiv.

Din trofaste Ven
Vilh. Beck.