Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carl Emil Clausen FRA: Johan Vilhelm Beck (1871-07-14)

Vilh. Beck til J. Clausen.
Ørum Præstegaard 14. Juli 1871.

Du, min kjære Ven! skal have Tak for de Timer, vi vare sammen 1) , hvoraf Frugten dog var den: at gammel Kjærlighed ruster ikke; men selv Guld trænger jo stundom til at pudses, for at Glandsen kan opfriskes. Vi have vist en god Pudser i dette Stykke i Sophie; hun kan saa dejlig rolig gjøre dette Arbejde. Jeg haaber da, at hun sidder rask igjen hjemme hos Dig 2) ; hils hende rigtig hjertelig fra din gode Ven

Vilh. Beck.